Frequently Asked Questions

1. Voor wie is deze Website bedoeld?
De Website is bedoeld voor Nederlandse en Chinese overheden, bedrijven en kennisinstellingen, om kennis te nemen van elkaars activiteiten en verdere uitwisseling en samenwerking te faciliteren. Nederlandse en Chinese overheden kunnen zichzelf via deze Website presenteren en informatie delen over missies, projecten en andere zaken omtrent de samenwerking. Nederlandse bedrijven kunnen informatie vinden over alle relaties, nieuws, uitgaande en inkomende missies, projecten, etc.

2. Wie kan deelnemen?
Deelname aan deze Website is voorbehouden aan Nederlandse en Chinese overheden die onderling banden onderhouden (zusterprovincies, stedenbanden, vriendschapsrelaties, economische banden e.d.). Door deelname aan deze Website krijgen zij een eigen uitgebreid profiel en een pakket aan ondersteunende dienstverlening.

3. Waarom moet ik me inschrijven als bedrijf of kennisinstelling?
Veel informatie op de Website is direct toegankelijk. Voor meer uitgebreide informatie (projectinformatie, nieuwsbrieven) vragen wij om een (gratis) registratie om overheden in staat te stellen u adequaat te kunnen bedienen met informatie, en aan te schrijven t.t.v. voor u interessante gebeurtenissen.

4. Hoe werkt de projecten-database?
De database zal gevuld worden met projecten die via diverse kanalen binnenkomen. Deelnemende overheden kunnen besluiten de door hun buitenlandse partner aangeleverde projecten in de database te zetten, om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Geregistreerde bedrijven en collega-overheden kunnen bij interesse direct contact opnemen met de Nederlandse of Chinese overheidspartij die het project namens hun partner geplaatst heeft. De meest geschikte kandidaten kunnen worden uitgenodigd voor vervolggesprekken en/of introductie bij de overheidspartij die het project geplaatst heeft. Let op: het staat de overheden vrij om eerst geschikte partners te vinden in hun eigen regio.

Interesse voor projecten die via andere kanalen binnenkomen zal worden doorgeleid naar de Administrator.

5. Is het mogelijk om te adverteren?
Nee dat is niet mogelijk. Dit platform richt zich primair op informatieverstrekking.

6. Is het mogelijk om links te plaatsen?
Links zijn voorbehouden aan (semi-)overheidsinstanties die relevant zijn voor Nederlands-Chinese relaties, en zullen in overleg met die instanties worden opgenomen. In het hoofdnavigatiemenu kunnen links worden geplaatst van bijvoorbeeld ministeries. In de subnavigatiemenu's bij de profielen van de verschillende lokale overheden kunnen in overleg met hen links geplaatst worden van bijvoorbeeld ontwikkelingsmaatschappijen, toerismebureaus etc.

7. Ik ben op zoek naar overige dienstverlening en/ of ondersteuning. Waar kan ik die vinden?
Indien u niet de gewenste informatie op deze Website kunt vinden, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zullen uw verzoek z.s.m. verwerken.