(Top)sectoren

Het topsectorenbeleid, dat door het eerste kabinet Rutte werd ingezet, heeft tot doel gericht te investeren in negen sectoren waarin Nederland uitblinkt. Deze sectoren zijn: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, Hightech systemen en materialen, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, Life Sciences and Health, Logistiek en Water.

In deze sectoren wordt meer geld en tijd gestoken dan in andere sectoren om de sterke positie die Nederland in deze sectoren inneemt te behouden en versterken. Per sector zijn agenda’s opgesteld door overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers om deze doelen te bereiken. De samenwerking geschied via zogenaamde TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie).

Voor meer informatie, ga naar www.topsectoren.nl