NL-CN relaties

Onder dit navigatiemenu kunt u alle bestaande banden vinden tussen Nederlandse en Chinese lokale overheden. In veel gevallen gaat het om formele banden zoals stedenbanden, zusterrelaties of vriendschapsrelaties, maar ook niet geformaliseerde banden zijn op deze portal opgenomen. Deze laatste zijn bijvoorbeeld niet officieel bekrachtigde samenwerkingsverbanden die echter al jaren bestaan.

Beknopte geschiedenis van zusterrelaties
Van origine was het uitgangspunt van zusterrelaties om een samenwerkingsverband aan te gaan met een andere regio, provincie of stad om vriendschap en wederzijds begrip tussen beide partijen te ontwikkelen en stimuleren. Beide partijen hadden vaak een gelijksoortige achtergrond, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, historie, geografische karakteristieken, etc. De eerste zusterstadrelatie werd gesloten in Europa in 1920 tussen het Engelse Keighley in West Yorkshire en het Franse Poix-du-Nord. In 1956 begon in Amerika het “Sister City Program”, dat wordt toegeschreven aan president Dwight Eisenhower. Ook hier lag de focus primair bij het opzetten van internationale netwerken en ontwikkelen van communicatie tussen deze netwerken. Doel was het vermeerderen van begrip en verminderen van conflicten tussen verschillende landen.

Verandering
In eerste instantie lag de focus van deze relaties dus niet op internationale handel en economische samenwerking. In de loop der jaren werd de wens om samenwerking en wederzijds voordeel te bewerkstelligen echter steeds groter, en vanaf de jaren ’60 en ’70 begon de focus te veranderen. In de steeds internationale wordende wereld werd kennis over andere landen steeds belangrijker, vooral ook voor bedrijven, en zusterrelaties werden hierin een belangrijk middel. Vandaag de dag zijn internationale handel en economische samenwerking vrijwel altijd onderdeel van zusterrelaties. Daarnaast is de interpretatie van het hebben van een gelijksoortige achtergrond iets flexibeler geworden: zo zien we inmiddels ook partnerships tussen steden en districten, provincies en districten, en provincies en steden.

Nederland en China
De eerste Nederlands-Chinese zusterrelatie werd aangegaan in 1979, tussen Rotterdam en Shanghai. In beide landen zijn wederzijdse vriendschap en begrip, economische en culturele samenwerking belangrijke onderdelen van de inmiddels meer dan 50 bestaande relaties.