Dienstverlening

China in Beeld (CiB)
China in Beeld is een platform dat enerzijds ondersteuning biedt aan lokale Nederlandse en Chinese overheden (provincies en steden) met onderlinge relaties en anderzijds informatie verschaft aan bedrijven en kennisinstellingen die zich zakelijk bezighouden met China en Nederland, dan wel zich op deze markten willen oriënteren. 

Missie Statement
Onze missie is interactie en samenwerking tussen Westerse en Chinese overheden, bedrijven en kennisinstellingen verder te bevorderen teneinde wederzijds inzicht en respect te vergroten en business development te stimuleren.

Dienstverlening
Middels een uitgebreid profiel op deze site kunnen lokale Nederlandse en Chinese overheden met onderlinge banden het bedrijfsleven en kennisinstellingen informeren over hun respectievelijke banden; informatie over activiteiten in heden en verleden, de mogelijkheden die deze band met zich mee brengt, uitgaande en inkomende missies, nieuws items etc.. 

CIB biedt daarnaast een breed scala aan dienstverlening aan overheden en bedrijven.