RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl voert ook opdrachten uit namens andere departementen, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De RVO heeft op haar Website een aparte landenpagina voor China, met informatie over o.a.:

  • Markttoegang China
  • Wet- en regelgeving
  • Sectorinformatie
  • Handel en statistieken
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Subsidiewijzer


 

Bron: www.rvo.nl