Friesland lanceert nieuwe Website

De provincie Fryslân heeft onlangs een nieuwe Website gelanceerd, specifiek gericht op het verder profileren van de provincie in China en het bij elkaar brengen van Friese en Chinese bedrijven en organsaties. Op deze Website is informatie te vinden over de provincie en leveranciers in de volgende sleutelsectoren:

  • Agrifood en zuivel
  • Circulaire economie
  • Onderwijs
  • Equine (paarden) industrie
  • Toerisme
  • Watertechnologie

De Website is een van de onderdelen van de uitvoering van het strategische meerjarenplan voor China.

Meer informatie kunt u vinden op https://frieslandconnection.nl/