Grotere rol CIB in Chinabeleid provincie Friesland

De provincie Fryslân heeft sinds 1998 een vriendschapsband met de Chinese provincie Sichuan in het westen van China. Naast Sichuan heeft de provincie Heilongjiang, gelegen in het noordoosten van China, sinds het voorjaar van 2015 contact met de provincie Fryslân. De relaties focussen zich met name op de sectoren agrofood (waaronder de zuivelsector), water(technologie), circulaire economie, onderwijs en toerisme.

Vanwege de positieve resultaten is besloten de relaties te intensiveren en de aanpak neer te leggen in een meerjarig strategisch plan. De provincie zal in de komende periode bijeenkomsten organiseren om de visie voor de komende jaren verder toe te lichten en deelnemers tevens voor te bereiden op de aankomende handelsreis in juni 2019.

China in Beeld heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van dit plan en is samen met aan aantal andere organisaties betrokken bij vormgeving en uitvoering van dit Chinaprogramma.